| |
:     | | | | | | | | |

1998 . Dil Se Kuch Kuch Hota Hai . Kuch Kuch Hota Hai 284 108 .